خانه اخبار ویژه تصاویر/ پوشش متفاوت ابراهیم رئیسی در لحظه ورود به عربستان