خانه اخبار استانی تصاویر/ پیاده‌روی همیاران کتاب در ساحل بوشهر