خانه اخبار ویژه تصاویر/ چهارشنبه‌سوری در آسایشگاه کهریزک