خانه اخبار ویژه تصاویر/ چهارپایه خوانی محمود کریمی در روز شهادت امیرالمومنین