خانه اخبار ویژه تصاویر/چهره‌های پیشکسوت مشهور در بزرگداشت علی نصیریان