خانه اخبار ویژه تصاویر/ ژاپن ستاره‌های فوتبال و والیبال را آشتی داد