خانه اخبار ویژه تصاویر/ ژست خاص سران این‌ کشورها در دیدار با رئیسی