خانه اخبار ویژه تصاویر/ کشف تالار ۳ هزارسالۀ یک پادشاه افسانه‌ای در آلمان