خانه اخبار ویژه تصاویر/ کشف خمره‌های باستانی در اعماق مدیترانه