خانه اخبار ویژه تصاویر/ کشف قوچ سنگی ۴۵۰۰ ساله در زابل