خانه اخبار ویژه تصاویر/ گذر اردیبهشت از روستای تاریخی ابیانه