خانه اخبار ویژه تصاویر/ گردشگران نوروز در خانه کُرد