خانه اخبار ویژه تصاویر/ گزارش رسانه خارجی از کار افتادن جایگاه‌های سوخت در ایران