خانه اخبار ویژه تصاویر/ یک ۹۲ متری باصفا در تورنتو!