خانه اخبار ویژه تصویری از اقامه نماز رهبرانقلاب بر پیکر رئیس‌جمهور و همراهان