خانه اخبار ویژه  تصویری از بارش سنگین برف و کولاک در فضا!