خانه اخبار ویژه تصویری از دست شکسته شمخانی در دیدار با رهبر انقلاب