خانه اخبار ویژه تصویری از یک روحانی در مجازی خبرساز شد