خانه اخبار ویژه تصویری از یک کلاس درس در دهه ۳۰ در تهران