خانه اخبار ویژه تصویری جالب از میدان توپخانه، ۷۸ سال قبل