خانه اخبار ویژه تصویر تلخ از واژگونی یک آمبولانس در یزد