خانه اخبار ویژه تصویر/ حضور پزشکیان در گلزار شهدای سنندج