خانه اخبار ویژه تصویر خاصی از بهروز وثوقی که در خیابان‌های تهران شکار شد