خانه اخبار ویژه تصویر/خودروساز ایرانی مقیم آمریکا از جدیدترین محصول خود رونمایی کرد