خانه اخبار ویژه تصویر/ دیوارنگاره میدان فلسطین با تشبیه نتانیاهو به هیتلر