خانه اخبار ویژه تصویر/ رئیس دفتر رئیسی و وزیر ارشاد در نمازجمعه