خانه اخبار ویژه تصویر/ شمایل شهاب حسینی در «بی همه چیز»