خانه اخبار ویژه تصویر عجیب از قیمت کباب و برنج در یک رستوران قدیمی