خانه اخبار ویژه تصویر/ عکسی از علی شمخانی روی تخت بیمارستان