خانه اخبار ویژه تصویر/ فرزند ارشد رهبری در مراسم تدفین پیکر رئیس‌جمهور