خانه اخبار ویژه تصویر/ ژست قهرمانانه بازیکنان پرسپولیس برای رونالدو در غیاب بیرانوند