خانه اخبار ویژه تصویر/ کوچک‌زاده و رسایی دوباره آفتابی شدند!