خانه اخبار استانی تعطیلی ICU شهرستان جم به دلیل کمبود نیرو + عکس