خانه اخبار ویژه تصاویر/ تغییر تیپ و چهره بازیگر مست عشق در آلمان