خانه اخبار ویژه تلگرام را فیلتر کرده‌اند اما همه از همستر و نات‌کوین حرف می‌زنند!