خانه اخبار استانی تولید 9 هزار و 550 میلیون مترمکعب گاز در مجتمع گاز پارس‌جنوبی