خانه اخبار ویژه عکس/ تَکرار محمد خاتمی، پزشکیان را رئیس‌جمهور می‌کند؟