خانه اخبار ویژه ثروتمندترین افراد جهان در سال ۲۰۲۳ در این ۱۰ شهر زندگی می‌کنند