خانه اخبار استانی جابجایی بیش از ۶ میلیون تن کالا در استان