خانه اخبار استانی جایزه سالانه ادبی «بشیر علوی» در دلوار برگزار می‌شود