خانه اخبار ویژه جزئیاتی از وقوع سانحه برای بالگرد حامل رئیس‌جمهور