خانه اخبار مهم جزئیات حادثه تروریستی در کرمان؛ علت و تعداد شهدا + تصاویر