خانه اخبار ویژه جزییات سقوط هواپیمای آموزشی؛ فوت ۲ خلبان