خانه اخبار ویژه جلیلی برای روسیه مطلوب‌تر است یا پزشکیان؟