خانه اخبار ویژه جلیلی: نترسید؛ به این‌هایی که می‌گویند فلانی «انعطاف ندارد و …» توجه نکنید