خانه اخبار ویژه جمهوری اسلامی: موضع مولوی عبدالحمید درباره حمله حماس مشابه موضع آمریکا است