خانه اخبار استانی جهادکشاورزی: قیمت گوشت قرمز و مرغ در بوشهر کاهشی شد