خانه اخبار استانی جوان ۳۴ ساله ناجی بیماران نیازمند شد + عکس