خانه اخبار مهم حال ایران خوب نیست/ سنگ بنای غلط را معجزه هزاره سوم گذاشت/ پزشکیان سابقه منفی ندارد، اما رقبایش بانیان وضع موجودند + تصاویر