خانه اخبار ویژه حجت کریمی: اگر برخی حرف‌ها را بزنم، بیرانوند باید چادر سرش کند